Projekto aprašymas

Vytauto Didžiojo universitetas pradėjo įgyvendinti projektą „Ateities teisės, etikos ir intelektualių technologijų integralumo studija“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus” Nr. DOTSUT – 09.3.3-LMT-K-712-01-0173.

Projekto vadovas – prof. John-Stewart Gordon, VDU Taikomosios etikos tyrimų klasterio vadovas.

Projekto tikslas – sukurti mokslininkų, studentų ir tyrėjų tinklą, tobulinti jų kvalifikaciją ir skatinti tarptautinius mainus vykdant intelektualiųjų technologijų etikos ir teisės tyrimus, bei kuriant tvarią technologijų plėtrą ir visuomenės gerovę užtikrinančias teisinio reguliavimo gaires ir modelius. Projektu sprendžiama problema kaip reguliuoti intelektualiųjų informacinių ir robotikos technologijų plėtrą, kad nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių būtų didinama visuomenės gerovė? Projektu siekiama atskleisti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės transformacijų teorines nuostatas ir problematiką bei parengti šios problematikos tyrimų metodologiją; pagrįsti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos teisinio reguliavimo gaires, kurios nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių didintų visuomenės gerovę; parengti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės studijų modulius bei kvalifikacijos tobulinimo gaires, bei skatinti tarptautinius mokslinių idėjų, tyrėjų ir studentų mainus sudarant specializuotą intelektualiųjų technologijų etikos ir teisės studentų ir tyrėjų tinklą.

Projekte bus (i) atliekama mokslinės literatūros analizė bei konkrečių intelektualiųjų technologijų, etikos ir esamo teisinio reguliavimo aspektų nepakankamumo identifikavimas, parengiama tyrimo metodologija; (ii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisinio reguliavimo gairės; (iii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisės bei etikos studijų pavyzdiniai moduliai; (iv) atliekama projekto srities tyrimus atliekančių mokslininkų paieška ir formuojama duomenų bazė; bei (v) parengiamos teisininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės.

Projekto biudžetas 597.391,87 EUR, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Tarptautinė konferencija: ateities teisė, etika ir išmaniosios technologijos

Renginio informacija

Pastaraisiais dešimtmečiais beprecedentis informacinių technologijų, robotikos, dirbtinio intelekto, intelektinės nuosavybės ir susijusių sričių technologinis progresas ne tik teigiamai paveikė beveik visas žmogaus gyvenimo sritis, tačiau tuo pačiu paskatino diskutuoti ir susirūpinimą keliančiais klausimais, susijusiais su mašinų bei robotų statuso ir teisių apibrėžtimi, duomenų rinkinių (angl. Big Data), autonominių ginklų, duomenų apdorojimo procesų (angl. black box problem) valdymu ir kontrole, o kartu ir švietimo ateitimi. Į šiuos klausimus atsakymų bus ieškoma tarptautinėje konferencijoje, kurios metu įvairių sričių mokslininkai-ekspertai analizuos, kokia kryptimi žmonija turėtų eiti, kad, nepažeidžiant fundamentalių vertybių ir laisvių, išmaniųjų technologijų ir robotikos plėtra būtų sureguliuota užtikrinant jų veikimą visuomenės labui.

Kviečiame įvairių disciplinų, teisės, filosofijos, socialinių mokslų, informacinių technologijų, dirbtinio intelekto ir robotikos mokslininkus pristatyti savo tyrimus, susijusius su minėtomis sritimis, ir pateikti pranešimų santraukas (diskusija 20 min. ir 10 min.).

Laikas ir Vieta

  • Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salė (1 rūmai)
  • Gedimino pr 53., Vilnius, Lietuva
  • Vasario 20, 2020, 8-17 val.
  • Privaloma registracija: https://ateitis.vdu.lt/registration

 

Informacija pranešimų santraukų siuntimui

  • Prašome siųsti iki lapkričio 30 d.
  • Apie rezultatus informuosime Gruodžio 15-ą d.
  • Santraukos ilgis apie 300 žodžių.
  • Reikalingas titulinis puslapis.

Prašome santraukas siųsti Prof. Dr. John-Stewart Gordon, Filosofijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva: john.gordon@vdu.lt