Projekto aprašymas

Vytauto Didžiojo universitetas pradėjo įgyvendinti projektą „Ateities teisės, etikos ir intelektualių technologijų integralumo studija“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus” Nr. DOTSUT – 09.3.3-LMT-K-712-01-0173.

Projekto vadovas – prof. John-Stewart Gordon, VDU Taikomosios etikos tyrimų klasterio vadovas.

Projekto tikslas – sukurti mokslininkų, studentų ir tyrėjų tinklą, tobulinti jų kvalifikaciją ir skatinti tarptautinius mainus vykdant intelektualiųjų technologijų etikos ir teisės tyrimus, bei kuriant tvarią technologijų plėtrą ir visuomenės gerovę užtikrinančias teisinio reguliavimo gaires ir modelius. Projektu sprendžiama problema kaip reguliuoti intelektualiųjų informacinių ir robotikos technologijų plėtrą, kad nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių būtų didinama visuomenės gerovė? Projektu siekiama atskleisti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės transformacijų teorines nuostatas ir problematiką bei parengti šios problematikos tyrimų metodologiją; pagrįsti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos teisinio reguliavimo gaires, kurios nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių didintų visuomenės gerovę; parengti intelektualiųjų informacinių technologijų ir robotikos etikos ir teisės studijų modulius bei kvalifikacijos tobulinimo gaires, bei skatinti tarptautinius mokslinių idėjų, tyrėjų ir studentų mainus sudarant specializuotą intelektualiųjų technologijų etikos ir teisės studentų ir tyrėjų tinklą.

Projekte bus (i) atliekama mokslinės literatūros analizė bei konkrečių intelektualiųjų technologijų, etikos ir esamo teisinio reguliavimo aspektų nepakankamumo identifikavimas, parengiama tyrimo metodologija; (ii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisinio reguliavimo gairės; (iii) parengiamos intelektualiųjų technologijų teisės bei etikos studijų pavyzdiniai moduliai; (iv) atliekama projekto srities tyrimus atliekančių mokslininkų paieška ir formuojama duomenų bazė; bei (v) parengiamos teisininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės.

Projekto biudžetas 597.391,87 EUR, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Tarptautinė konferencija: ateities teisė, etika ir intelektualios technologijos

Event Information

While the unprecedented technological advances in information technologies, robotics, AI, and related fields in recent decades have had a number of positive effects in almost every area of human life, they have also brought significant concerns in how the rapidly growing development and utilization of smart technologies impinge on future law, ethics, and (legal) education. Some of the significant issues are, for example, machine bias in law, autonomous transportation and legal responsibility, the concept of legal personhood and AI machines, Big Data, autonomous weapons, the black box problem, machine/robot rights, and the future of (legal) education. This interdisciplinary conference aims to understand the mentioned issues more properly in their relation to the problem of how to regulate the development of smart technologies and robotics in order to increase the welfare of society without violating its fundamental values such as safety, security, and privacy. In addition, we are interested in the issue of how to educate students in order to equip them with the necessary skills for the future labor market and to prepare legal professionals for the future. To put it slightly differently, what are the main challenges at the intersection of law, ethics, (legal) education, and smart technologies concerning the problem of regulation and what are viable solutions to overcome these? In order to respond to these issues, scholars from various disciplines such as law, philosophy, social sciences, information technologies, AI, and robotics are invited to submit their abstracts of their presentations (20min & 10min discussion).

Venue

  • Constitution Hall, Parliament of the Republic of Lithuania
  • (Building 1) Gedimino pr 53., Vilnius Lithuania
  • February 20, 2020, 8 AM – 5 PM
  • Mandatory Registration: https://ateitis.vdu.lt/registration

 

Abstract Submission Information

  • Submission deadline: November 30
  • Notification: December 15
  • Abstracts must be around 300 words.
  • Title page (including name and affiliation).

Please, submit your abstracts to Prof. Dr. John-Stewart Gordon, Department of Philosophy, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania: john.gordon@vdu.lt